Словословље: Весна Ђукановић: Радост жуте лубенице

Словословље: Весна Ђукановић: Радост жуте лубенице : Пролетео је први суви лист. Сув,  не од јесењег позива на зимски сан, већ од летње спар...