Premeravam

Dopuštam da se ušuškam u zavetrini
bezglasja

Dozvoljavam da me pokrije tuga
senke

Dozvoljavam da ne postoji ništa
sem malog sveta moje duše.

Kolliko treba da zadržavam glas?
Koliko da usporavam misao?
Koliko da bezvrednom dopuštam sjaj?
Dozvoljavam da bezglasja i senke caruju?

Merim
Ispitujem
Premeravam.

Коментари

Популарни постови са овог блога

Приповедање о човеку званом Голуб

Ivanjdan!

Нови дан