четвртак, 21. септембар 2023.

Отимачи снова ОТИМАЧИ СНОВА

У тами ноћи скривени под плаштом неба
камене зидове отимачи снова граде
пркосе живима и страдањима њиховим
одбацују поцепане  покрове својих лутања
Пружају руке дробећи камен па се
Играју  њиме као играчком док се нокти пуцају.

У љутњи својој гађају звезде падалице
покидају   косе вила ноћних
украду свилена крила  мишева летача
чврсто их стегну у обести својој
па их терају на смех и тражења.
 
Отимају од  уснулих тела  снове и односе их
Некуда далеко на нека друга мора
На неке друге хоризонте.

Препуштају их  ветровима
Далеким рођацима и дубоким језерима
с утканом жељом да се никада  не остваре.

Зидови с темељима од камених снова нарастају високо,
И тако вечери до јутра по тмини ноћној.

OTIMAČI SNOVA

U tami noći skriveni pod plaštom neba
kamene zidove otimači snova grade
prkose živima i stradanjima njihovim
odbacuju pocepane  pokrove svojih lutanja
Pružaju ruke drobeći kamen pa se
Igraju  njime kao igračkom dok se nokti pucaju.

U ljutnji svojoj gađaju zvezde padalice
pokidaju   kose vila noćnih
ukradu svilena krila  miševa letača
čvrsto ih stegnu u obesti svojoj
pa ih teraju na smeh i traženja.
 
Otimaju od  usnulih tela  snove i odnose ih
Nekuda daleko na neka druga mora
Na neke druge horizonte.

Prepuštaju ih  vetrovima
Dalekim rođacima i dubokim jezerima
s utkanom željom da se nikada  ne ostvare.

Zidovi s temeljima od kamenih snova narastaju visoko,
I tako večeri do jutra po tmini noćnoj.


Нема коментара:

Постави коментар

Dragi prijatelji ukoliko imate komentar na pročitani post slobodno napišite.Hvala!