субота, 20. август 2022.

Suncokret sam - oda suncokretu

 Zahvaljujem centru za kulturu Malo Crniće i biblioteci ,,Srboljub Mitić" na

dodeljenoj mi Пohvalnici za pesmu ,,Suncokret sam". 


Istoimena pesma je objavljena na  ćirilici, pismu kojim se ponosim.


СУНЦОКРЕТ САМ

Расти и прати сунчеве стазе

дочекуј га јутром уз пев славуја

уз кликтај фазана што између стабала твојих има дом

уз дрхтај срне што лане своје у теби скрива.


У подне усправних леђа, дигнуте главе

одај почаст плавом своду и Сунцу у зениту

с вечери, у радости испрати светлост и на починак пођи,

спреми снагу за нови дан.


Гледам те, поноситог витког, молим:

Покупи моје разбацане мисли

допусти да полетим стазама твојим

да се купам у бљештавилу светлости цвета твог,

засени ме, обоји очи моје, цветом залуди.


Загрли ме, прими под окриље своје

учини да постанем жути лат главе твоје

Дозволи да пратим жуто Сунце с тобом

да кликћем гласом предака својих

што су са длана свога семе твоје уз наду сејали.


Дозволи да с ватрене главе твоје мирис понесем

да певам, да се радујем, дишем

да у рукама држим њиве твоје

да се таласа златно поље другова твојих у мојим очима.


Певаћу с тобом, скрушено пратити стазе твоје

одвојићу душу од тела, постаћу сунцокрет жут.


Сунцокрет сам расцветани, жути

пратим Сунце и певам , певам.

 

Na latinici za prijatelje: 

 

 SUNCOKRET SAM

 

 Rasti i prati sunčeve staze

dočekuj ga jutrom uz pev slavuja

uz kliktaj fazana što između stabala tvojih ima dom

uz drhtaj srne što lane svoje u tebi skriva.


U podne uspravnih leđa, dignute glave

odaj počast plavom svodu i Suncu u zenitu

s večeri, u radosti isprati svetlost i na počinak pođi,

spremi snagu za novi dan.


Gledam te, ponositog vitkog, molim:

Pokupi moje razbacane misli

dopusti da poletim stazama tvojim

da se kupam u blještavilu svetlosti cveta tvog,

zaseni me, oboji oči moje, cvetom zaludi.


Zagrli me, primi pod okrilje svoje

učini da postanem žuti lat glave tvoje

Dozvoli da pratim žuto Sunce s tobom

da klikćem glasom predaka svojih

što su sa dlana svoga seme tvoje uz nadu sejali.


Dozvoli da s vatrene glave tvoje miris ponesem

da pevam, da se radujem, dišem

da u rukama držim njive tvoje

da se talasa zlatno polje drugova tvojih u mojim očima.


Pevaću s tobom, skrušeno pratiti staze tvoje

odvojiću dušu od tela, postaću suncokret žut.


Suncokret sam rascvetani, žuti

pratim Sunce i pevam , pevam.



Hvala na čitanju.



Нема коментара:

Постави коментар

Dragi prijatelji ukoliko imate komentar na pročitani post slobodno napišite.Hvala!